Dokumendid

VÕISTLUSMÄÄRUSED
 

2019 SISEHOOAJA VÕISTLUSJUHEND
 

Palun võistlejalitsentsi taotlusvorm omale arvutisse salvestada ja oma arvutist avades ära täita nng seejäral toimetada võistlustele registreerumisel võistluste ametnikule. Võistlejaid, kelle litsents puudub. EAMK võistlustel starti ei lubata.

2020 võistlejalitsents kehtib 1. maist 2020 kuni 30. aprillini 2021

VÕISTLEJALITSENTS

Toetajatele

Lugupeetud EAMK toetaja!

Eesti Automudelispordi Klubi (EAMK) on tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute nimekirja kantud mittetulundusühing.
Tegevus toimub kolmes sektsioonis: kiirusmudelite, raadiomudelite ja juhtrajamudelite sektsioon.
Meie töö põhieesmärk on tehnikahuvilistele noortele sisuka ja arendava sportliku tegevuse võimaluste loomine. Samuti arendame automudelisporti tipptasemel, aidates Eesti parimatel sportlastel osa võtta rahvusvahelistest võistlustest.
Kogu EAMK tegevus on finantseeritud sportlaste endi ja toetajate poolt. Klubi töö organiseerimine toimub ühiskondlikel alustel ja tasuta. Kõik rahalised vahendid kasutatakse treeningute ja võistluste läbiviimiseks.
Nagu eelmistelgi aastatel, oleme ka sel aastal väga tänulikud kõigile eraisikutele ja ettevõtetele, kellel on võimalus EAMK tegevust toetada.

EAMK rekvisiidid on:

Eesti Automudelispordi Klubi
Reg. nr. 80039588
Postiaadress: Nurme 40, Tallinn
a/arve 10022002721009 AS SEB Pank
IBAN EE111010022002721009


ülekande selgitusse kirjutada:
Annetus EAMK (või EAMK ...........sektsiooni) tegevuse toetuseks

 

Ette tänades,
Hans Mõtshärg
EAMK president

2020 Rainer Ressar

  • Black Facebook Icon
  • black homepage button